Green Instruments A/S

  • PDM risinājuma ieviešana ir nodrošinājusi labāku tehniskās dokumentācijas struktūru dažādos procesa līmeņos
  • Automātiska informācijas ģenerēšana no izstrādes līdz pat ražošanas un pārdošanas departamentiem
  • Paaugstinās profesionalitāte pateicoties labākai tehniskai dokumentācijai
  • Pielāgots meklēšanas rīks nodrošina iespēju meklēt gan jaunus gan jau sen veidotus modeļus
  • PDM pārvalda modeļu atsauksmes nodrošinot to pareizību

PROBLĒMA

Green Instruments A/S Brønderslevā, Dānijā, specializējas mērīšanas un analīzes iekārtu izstrādē un ražošanā gan jūrniecības, gan sauszemes nozarēm. Pēdējos gados, uzņēmums ir īstenojis arvien lielākus un sarežģītākus projektus atbilstoši pieaugošajām kleintu prasībām. Tomēr, lai turpinātu šāda apjoma projektu izstrādi, uzņēmumam bija nepieciešamība pēc kopsalikumu struktūras izsekojamības un datu pareizības, datu drošības, ražošanas racionalizēšanas un tehniskās dokumentācijas kvalitātes uzlabošanas.

RISINĀJUMS

Modeļu kvalitāte, samazināts kļūdu daudzums un ietaupīts laiks ir tikai daži no ieguvumiem ar kuriem Green Instruments A/S var lepoties pēc PDM risinājuma ieviešanas kopā ar PLM Group.

Dānijas uzņēmums Green Instruments Ziemeļ Jitlandes pilsētā Brønderslevā izstrādā un ražo mērīšanas un analīzes iekārtas gan jūrniecības, gan sauszemes nozarēm. PLM Group HostPLM PDM risinājuma ieviešana ir būtiski uzlabojusi tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā arī darbplūsmu procesos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, ražošanu un pārdošanu.

PDM nodrošina strukturētu procesu norisi

“Kopumā, mūsu ikdienas darbs ir kļuvis daudz strukturētāks. Mēs esam izveidojuši darba plūsmu ar pārskatīšanu un versiju kontroli, kā arī automātisku PDF failu un rasējumu uzskaiti, “skaidro tehniskais dizaineris Tomass Tversteds (Thomas Tversted):”Mums ir izveidots meklēšanas rīks PDM sistēmā, kas ir īpaši pielāgots mūsu vajadzībām un prasībām, lai mēs varētu atlasīt gan jau senāk veidotus, gan jaunos produktus. Šis rīks ir ievērojami uzlabojis mūsu produktu un modeļu izsekojamību, un, mums ir izdevies samazināt mūsu inženieru departamenta patērēto laiku modeļu un produktu meklējumiem.”

Vairāk nekādu neprecīzu kopsalikumu

PDM sistēma nodrošina to, lai kopsalkumi un faili vienmēr ir neskarti un, lai Green Instruments komanda vairs nesaskartos ar bojātām kopsalikumu struktūrām.

“Viens no mūsu izaicinājumiem bija nodrošināt korektu mūsu iekšējo atsauču lietojumu dizaina failiem. Par to šobrīd rūpējas mūsu PDM sistēma, tādējādi ļaujo mums izvairīties no nederīgiem kopsalikumiem,” skaidro Tomass Tversteds. Green Instruments izstrādes projekti kļūst arvien kompleksāki, sarežģītāki un tos ir jāapvieno ar mūsu klientu augstajām prasībām. PDM sistēma palīdz Green Instruments racionalizēt projektus daudz drošākā veidā nekā pirms tam. Tomass Tversteds uzsver, ka: “Mūsu kienti ir novērojuši, ka mūsu tehiskā dokumentācija ir kļuvusi daudz racionālāka un mēs, kā uzņēmums, veidojam daudz profesionālāku tēlu biznesa vidē nekā līdz šim – pirms PDM sistēmas ieviešanas.”

Pārdošanas un ražošanas ieguvumi

Tomass Tversteds uzsver, ka PDM risinājums ir veicinājis ne tikai inženierijas daļas izaugsmi, bet arī uzlabojis citu departamentu darba ikdienu:

“PDM sistēma ir labvēlīgi ietekmējusi arī mūsu pārdošanas un ražošanas departamentus. Mēs tiem varam nodrošināt labākus un daudz strukturētākus produktu modeļus, kā arī automātiskais PDF ģenerators saglabā PDF failus mapēs, kuras ir viegli pārskatāmas un kurām ir viegli piekļūt.”

Ieviešanas projekts – profesionāli

Green Instruments izvēlējās PLM Group kā PDM sistēmas piegādātājus, jo tie ir arī uzņēmuma SOLIDWORKS CAD programmatūras piegādātāji un, tādēļ ka piedāvājumā tika iekļauts risinājums (host-based), kur PLM Group rūpējas par uzņēmuma ikdienas PDM sistēmas darbu. Tomass Tversteds piebilst: “Tāpat, nozīmīga loma tam, lai izvēlētos PLM Group par savu partneri, bija profesionālai projekta ieviešanas plānošanai un darbinieku iepazīstināšanai ar sistēmas darbību. PLM Group pieeja bija atbilstoša mūsu vaadzībām un laika plānojums darbojās izcili.”

Kopā ar PLM Group, Green Instruments veica pakāpenisku PDM projekta ieviešanu: “Mēs uzzinājām daudz jauna par sevi un par mūsu darba stilu veicot situācijas priekšizpēti. Tāpat, mēs bijām pārsteigti par to, cik ļoti PDM risinajums mums palīdzēs attīstīties un virzīties pretim nākotnei,” noteic Tomass.

Viņš piebilst, ka nākotnes plānos Green Instruments ir paredzēts integrēt PDM risinājumu jau esošajā ERP sistēmā.

Produkti: SOLIDWORKS 3D CAD, HostPLM programma

Industries: Industriālās mašīnas