HydX AB

  • Iespējas izstrādāt viedus un komplicētus produktus
  • Veicināta tuvāka sadarbība un komunikācija ar klientiem
  • Profesionāli uzturēta dokumentācija gan pārdošanas, gan mārketinga daļām
  • Ražošanas dokumentācija tiek balstīta uz tiešu pieeju 3D modeļiem

PROBLĒMA

Lai radītu gudrus, inovatīvus risinājumus saviem klientiem – uzņēmumam bija nepieciešama pilnīga un plaša biznesa procesu digitalizācija!

HydX AB

RISINĀJUMS

Vieda digitalizācija sniedz HydX iespēju projektēt, ražot un pārdot pilnīgi jaunus uzlabotus hidraulikas automatizācijas risinājumus un izvērst uzņēmuma darbību.

HydX projektē un ražo hidrauliskus automatizētus risinājumus rūpniecības, mobilo ierīču un jūrniecības vajadzībām. Šajā procesā tiek veidoti daudzi telpiski modeļi un ražošanas rasējumi, kā arī veikti tehniski aprēķini un simulācija. Lai optimizētu iepirkumu, ražošanas un mārketinga/pārdošanas procesus, viedu produktu izstrādes un digitalizācijas procesiet tiek pievērsta īpaša uzmanība.

 

Stātie spretī izaicinājumiem
Ikdienu, HydX darbinieki saskaras ar jauniem izaicinājumiem, kurus apiet nav iespējams. Projektēšanas inženieris Viktors Kokula (Wictor Kocula) kā interesantu piemēru min nesen pabeigtu projektu:

“Klientam bija nepieciešami pierādījumi, ka mūsu risinājums varēs funkcionēt vidē ar augstu seismiskās aktivitātes līmeni,” viņš paskaidro.

HydX darbinieki izmantoja simulācijas iespēju, lai demonstrētu produkta izturību seismiskas ietekmes apstākļos. Viktors Kokula skaidro, ka šajā gadījumā klients vēlējās piekļūt pilnai datu kopai ar simulācijas faktiskajiem rezultātiem:

“Dažu minūšu laikā bija pieejami precīzi dati, ko varējām izmantot, lai demonstrētu risinājuma pilnīgu atbilstību klienta prasībām. Veikt šādus aprēķinus manuāli būtu bijis tikpat kā neiespējami.”

Optimizēti iepirkumu procesi
Tehnisko darbu vadītājs Hokans Erlandsons (Håkan Erlandsson) skaidro, ka HydX iepirkumu daļa plaši izmanto telpiskos modeļus un rasējumus: “Kad mūsu apakšuzņēmēji no mums saņem rīkojumu, mēs nodrošinām rasējumus un telpiskos modeļus, kas tiek izmantoti mums nepieciešamo komponentu ražošanai.”

Viktors Kokula norāda: “Programmatūra ir palīgs, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par iepriekš ražotu komponenšu iegādi. Ierasti, no piegādātājiem saņemam komponenšu 3D telpiskos modeļus, kurus pēc tam varam ienest sevis veidotajos 3D kopsalikumis un novērtēt, vai piegādātāja prece atbilst mūsu prasībām un vajadzībām. Šādi – izvēlēties pareizāsk omponentes īstajiem uzdevumiem ir pavisam vienkārši.”

Ar 3D pārdošanā un mārketingā
Viktors Kokula skaidro, ka HydX pārdošanas un mārketinga daļās ikdienas saziņā ar klientiem tiek plaši izmantoti SOLIDWORKS programmatūrā izstrādātie 3D modeļi un rasējumi:

“Piemēram, ja klients vēlas uzzināt, kā mūsu aprīkojums izskatīsies klienta faktiskajā ražošanas vidē, es izmantoju programmatūru, lai ļoti ātri izveidotu attēlus, rasējumus un reālistiskus atveidojumus, ko pārdošanas speciālisti var parādīt klientam. To var paveikt pat pirms izstrādes darbu sākuma. Atkārtoti izmantojam kādu no esošajiem modeļiem, lai ietaupītu laiku dažādu merījumu veikšanai un pielāgošanai.””

Optimizējam ražošanu ar CAD modeļiem
Visiem HydX ražošanas darbiniekiem ir pieeja 3D modeļiem un rasējumiem CAD programmatūrā, kas tiem pieejama viņu darba vietās.

Modeļi nodrošina visu vajadzīgo informāciju efektīvai darba veikšanai, līdz minimumam samazinot kļūdu rašanās risku. Modeļi parāda, kā jāizvieto atsevišķi komponenti, kā arī demonstrē komponentu saderību. Turklāt darbiniekiem ir piekļuve arī tehniskai informācijai par atsevišķiem komponentiem, piemēram, šļūtenēm, savienotājiem un skrūvēm.

Laba sadarbībanodrošina minimālu dīkstāves laiku
“Mūsu sadarbība ar uzņēmumu PLM Group ir efektīva,” saka Viktors Kokula. “Mums ir patīkama, neformāla komunikācija un problēmu/jautājumu risināšana norit raiti. Parasti mums ir jāiegūst informācija par programmatūras lietojumu, lai efektīvi risinātu dažādus uzdevumus. Sazinoties ar atbalsta grupu, mēs ātri saņemam detalizētas atbildes. Tādējādi dīkstāves laiks ir minimāls,” viņš skaidro. Hokans Erlandsons (Håkan Erlandsson) piebilst: “Mēs esam slinki! Mēs nevēlamies atkārtoti darīt vienu un to pašu. Ja varam darbā lietot labu digitālu risinājumu, mēs to darīsim, lai efektīvi izmantotu vērtīgo laiku.”

Produkti: SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Simulation Premium

Industries: Industriālās mašīnas un Rūpnieciskās iekārtas