Q Yachts Ltd.

  • Kopīgs intuitīvs projektēšanas rīks rūpnieciskā dizaina izstrādei, kā arī mehānisko un elektrisko sistēmu projektēšanai
  • Raita sadarbība starp uzņēmumiem veicinot produktu attīstības procesu

”SOLIDWORKS ir rīks, ar kuru visu laivu var uzmodelēt jau pirms ir izgatavota pati pirmā laivas detaļa. Nezinām, ar kuru citu programmatūru mēs varētu paveikt to pašu, jo SOLIDWORKS izmantošana mums ir ļoti dabīgs risinājums.”

PROBLĒMA

Q Yachts Oy ir 2015. gadā dibināts uzņēmums, kas projektē ar elektrību darbināmas luksuslaivas. Laivu izstrādē ir līdzdarbojušies divi galvenie sadarbības partneri – par elektriskās piedziņas sistēmu atbildīgais Oceanvolt Oy un par dizainu atbildīgais Navia Design Oy. Oceanvolt Oy ir 2004. gadā dibināts uzņēmums, kas Somijā nodarbina 16 cilvēkus. Uzņēmuma Navia Design Oy mātesuzņēmums Aivan Oy nodarbina 35 cilvēkus. Laivas projektēšanā abi sadarbības partneri izmanto nevainojami un elastīgi funkcionējošu programmatūra – SOLIDWORKS.

RISINĀJUMS

Somijā tiek projektēts jauna veida meistardarbs – vidi saudzējoša jahta, kuru darbina tikai elektrība. Jahtas izstrādes pamatā ir veiksmīga sadarbība, un tās tapšanā ir piedalījušies četri uzņēmumi – Q Yachts Oy, Oceanvolt Oy, Aivan Oy un Navia Design Oy. Zem nosaukuma Q Yachts tirgotās jahtas ir roku darbs un tās izgatavo Somijā. Inženieri, ikdienu izmanto SOLIDWORKS programmatūru, kas iegādāta no PLM Group, lai veicinātu produkta attīstības procesu.

Viss sākās ar motoru – Janne Kjellman nodibināja uzņēmumu Oceanvolt un radīja vīziju par klusu, ar elektrību darbināmu motoru. Patlaban, viņš ir Oceanvolt galvenais projektētājs. ”Oceanvolt pamatideja ir būt videi draudzīgiem, turklāt, mēs saviem klientiem vēlamies piedāvāt vislabāko iespējamo jahtas izmantošanas pieredzi: okeāna un jūru klusumu, mieru un viļņus, kas baudāmi tikai ceļojot ar laivu. Pēc burātāju domām, vienmuļākais brīdis visā buru laivas izmantošanas procesā ir brīdis, kad, gatavojoties piestāties krastā, tiek ieslēgts dīzeļdzinējs. Izmantojot mūsu izstrādātos dzinējus, šāds brīdis nepienāk. Uzņēmumā Oceanvolt esmu darījis gandrīz visus darbus, un vadības līmenī esmu atbildīgs par mūsu tehnikas nākotnes virziena noteikšanu. Papildus tam, esmu atbalsts gan tehniskajai, gan pirmspārdošanas nodaļai. Patlaban, gandrīz visi mūsu produkti tiek eksportēti,” viņš piebilst.

SOLIDWORKS izmantošana uzņēmumā Oceanvolt aizsākās jau no pašas pirmās dienas, un programmatūru piegādāja PLM Group. ”Šo programmatūru izmantoja mūsu ārpakalpojuma projektētājs, un šis aspekts mums palīdzēja izvēlēties konkrēto programmatūru. IT jomā strādāju jau sen, tādēļ ik brīdi nācās saskarties ar šo programmatūru. SOLIDWORKS, salīdzinot ar citām projektēšanas programmatūrām, ir bijusi visattīstītākā un intuitīvāk izmantojamā. Joprojām izmantoju tās piedāvātās iespējas ikdienas darbā, un jāteic, ka tās izmantošana ir patīkama. Turklāt, uzņēmumā Oceanvolt izmantojam arī SOLIDWORKS Electrical Schematic, ar kuras palīdzību esam izstrādājuši jahtu elektrosistēmu rasējumus ,” piebilst Janne.

Ap elektromotoru būvēta jahta

Sākumā, Oceanvolt motorus ražoja tikai buru laivām, taču interesants objekts ir bijis arī motorlaivas. Tā kā motorlaivu biznesam piemērots sadarbības partneris neatradās, Janne Kjellman 2015. nodibināja uzņēmumu Q Yachts Oy, kas projektē un izgatavo ar elektrību darbināmas luksusa jahtas. Turpmāk, bija nepieciešams sadarbības partneris jahtu dizaina veidošanai, lai būtu iespējams precīzi īstenot uzņēmuma vīziju. Kā partneris tika izvēlēts projektēšanas un inovāciju biroja Aivan Oy paspārnē strādājošais projektēšanas uzņēmums Navia Design Oy, kas specializējas jahtu dizaina veidošanā. ”Īsāk sakot, Navian un Oceanvolt sadarbība sākās jau otrās motora versijas izstrādes laikā – pat pirms radās Q Yachts. Mums bija nepieciešams dizaineris, kas radītu vīziju, nevis mēs censtos pārdot inženiera ideju,” piezīmē Janne.

Aivan Oy dizaineris un akcionārs Antti Mäkelä turpina: ”Aivan ir izņēmums, jo, lai arī mūsu pamata specializācija ir rūpnieciskais dizains, saviem klientiem mēs palīdzam arī citu projektu īstenošanā. Piemēram veidojot uzņēmuma zīmolu un digitalizācijas procesus. Produktu izstrādi veicam pilnā apmēra, un daudz sadarbojamies ar dažādiem partneriem. Aivan ir piedalījies dažāda veida gala produktu projektēšanā, un laivu projektēšana ir bijusi svarīga darbības joma jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem. Uzņēmumā Aivan prātojam, vai tas, ka viena un tā pati firma izstrādā identitāti, iepakojumus, preces mājai un jahtas vieš uzticamību – un nonācām pie secinājuma, ka nē. Šī iemesla dēļ Aivan Oy paspārnē izveidojām atsevišķu uzņēmumu Navia Design Oy. Navia Design OY koncentrējas tikai uz vienu specifisku jomu – jahtas – tādējādi komunicējot mūsu pieredzi un zināšanas, kas apvienotas ar kvalitāti.”

Antti Mäkelä.

Anti turpina: ”Kopā ar Q Yachts īstenotais projekts ir pilnīgi atšķirīgs no citiem mūsu paveiktajiem projektiem, jo gala produkts tika būvēts ap jau esošu piedziņas sistēmu. Šāda veida projektus parasti īsteno nedaudz citādāk. Daudzas elektriskās laivas ir īstenotas bez šāda veida visaptveroša risinājuma – tradicionālajam iekšdedzes dzinēja projektētam laivas tipam vienkārši tiek pievienots elektromotors. Savukārt, mums projekta sākumā bija Oceanvolt tehniskais risinājums, ap kuru mēs izveidojām produktu, t.i. – pašu jahtu. Projekta gaitā, bija nepieciešams optimizēt daudz un dažādus aspektus, piemēram, jahtas garumu, svaru, korpusa formu un pārvietošanos ūdenī. Protams, buru laivas un ātras motorlaivas esam būvējuši jau arī agrāk, taču šī ir citas kategorijas jahta. Projektā daudz laika varējām atvēlēt arī izpētei un testēšanai, līdz ar to paši ieguvām jaunas zināšanas un pieredzi.”

SOLIDWORKS atvieglo savstarpējo sadarbību un uzlabo inovācijas
Visu laivas projektēšanā iesaistīto pušu kopīgo vērtību vidū ir ilgtspējīga attīstība un vides saudzēšana. Turklāt, visas iesaistītās puses kā galveno projektēšanas rīku izmantoja vienu un to pašu programmatūru, kas vienkāršoja praktisko sadarbību. Dalīšanās ar rasējumiem un citiem projektēšanas datiem bija relatīvi vienkārša. Papildus tam, projektētājiem ir visas iespējas izstrādāt tieši tādas inovācijas, kādas viņi vēlas, jo programmatūra pielāgojas attiecīgā projektēšanas darba prasībām. ”Ja izmantojam tās pašas programmatūras, sadarbība sokas raiti, un mūsu projektam, lielākais izaicinājums ir laiks. Mēs vienlaicīgi spējam izdarīt izmaiņas vienos un tajos pašos kompleksos, piemēram, viens rasē akseleratora rokturi, bet otrs – ledusskapi. Turklāt pirms konkrētu risinājumu īstenošanas spējam strādāt vienā projektēšanas skatījumā. Mūsu sadarbība ar Navia Design joprojām turpinās, un līdz šim tas uzņēmuma Q Yachts vajadzībām ir uzrasējis vadības ierīces un visu jahtu,” Janne papildina.

Arī uzņēmumā Navia Design SOLIDWORKS uzskata par nodeŗigu un vērtīgu programmatūru. ”Oceanvolt un Q Yachts darba metode ir ļoti moderna, un tā saskan ar mūsu uzņēmumu domāšanas veidu. Piemēram, mēs vēlamies strādāt kvalitatīvi, tādēļ, mūsuprāt, ir jāakceptē tas, ka kvalitātei ir jāparādās projektēšanai izmantotajā laikā. SOLIDWORKS pilnā mērā atbalsta mūsu izmantoto darbības veidu. Gandrīz visos projektos mēs sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem, un projektēšanu mēs vēlamies veikt, izmantojot SOLIDWORKS. Tāda pati vēlme ir arī klientiem”, apliecina Antti.

Janne piebilst: ”SOLIDWORKS ir rīks, ar kuru jahtu var uzmodelēt jau pirms ir izgatavota pati pirmā laivas detaļa. Nezinām, ar kuru citu programmatūru mēs varētu paveikt to pašu, jo SOLIDWORKS izmantošana mums ir noderīgs risinājums. SOLIDWORKS programmatūra ir īpaši piemērota produktiem, kuriem piemīt sarežģītas formas.Uzņēmumā Oceanvolt mēs izstrādājam daudzas mehāniskas detaļas – tās var būt gan akseleratora rokturis, gan motors, vai pat transmisija. Vēl viens aspekts, kas, iespējams, ir pašsaprotama lieta, taču ko augstu vērtējam SOLIDWORKS programmatūrā, ir vizualizācija. Praktiski varam uzmodelēt visu jahtu jau pirms fiziski ir tapusi pirmā tās detaļa. Programmatūras izmantošana ir ļoti raita un intuitīva. Protams, plaši izmantotas programmatūras priekšrocība ir tehniskais atbalsts. Ja kaut ko neproti, visticamāk, internetā varēsi atrast ar attiecīgo tēmu saistītu videomateriālu.”

Ilgtspējīga un laba nākotne

Visi uzņēmumi – Oceanvolt, Q Yachts, Aivan un Navia Design ir apmierināti ar risinājumiem, kurus nodrošina no PLM Group iegādātais SOLIDWORKS, un ir paredzējuši izmantot to arī savā turpmākajā darbībā. Programmatūra atbalsta visu četru minēto uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības vīzijas, un ar šīs programmatūras palīdzību tie spēj radīt videi draudzīgus risinājumus.

”Mūsu misija ir nodrošināt, ka jahtu izmantošana saudzē vidi – šajā pasaulē vadošā tendence ir piedāvāt pēc iespējas lielākus motorus un vairāk jaudas, taču no videi draudzīga skatupunkta raugoties, tas ir slikts risinājums, un mēs minēto tendenci vēlamies mainīt. Elektriskie automobiļi jau darbojas mūsu labā, t.i., patērētājs jau ie iepazinis elektromotorus, un atbraucot līdz piestātnei, tiek sākts domāt par to, vai ar elektrisku motoru varētu aprīkot arī jahtu. Elektriskie automobiļi tomēr ļoti lielā mērā atšķiras no elektriskajām laivām – vienas un tās pašas tehnoloģijas abiem transportlīdzekļiem nav piemērotas. Piemēram, automobiļa gadījumā paātrinājums palielina patēriņu, bet vienmērīgs ātrums – samazina. Attiecībā uz elektriskām laivām, tirgus tikai sāk veidoties, un attīstība ir daudz lēnāka.. Šim tirgum tomēr pastāv potenciāls, it sevišķi ārzemēs, kur tam ir viļņa efekts. Tādēļ, mūsu mērķis ir turēties kopā ar vilni,” noslēdz Janne.

Photos of the boat: Lauri Rotko