Kā līdz 2030. gadam pielāgot rūpniecības uzņēmumu biznesa modeļus

Enerģijas cenas, augstā inflācija un piegādes ķēžu izaicinājumi rūpniecības uzņēmumiem šobrīd sagādā lielas galvassāpes. Sadarbībā ar Zviedrijas konsultāciju un pētījumu uzņēmumu “Kairos Future” mēs jautājām, kā klājas Ziemeļvalstu rūpniecības uzņēmumu vadītājiem. Kā viņi pielāgo rūpniecības biznesa modeļus, lai būtu labāk sagatavoti?

Ņemot vērā šībrīža globālās problēmas, ir grūti ieguldīt inovācijās un vienlaikus saglabāt veselīgu rentabilitāti. Neefektīvas piegādes ķēdes un pastāvīgi mainīgā tirgus vide daudziem Ziemeļvalstu uzņēmumiem rada grūtības. Savlaicīgu lēmumu pieņemšana ir būtiska aizvien pieaugošās konkurences apstākļos. Tomēr reakcija bieži vien ir lēna, un dārgā pārstrukturēšanās samazina peļņu. Pašlaik daudzi vadītāji par prioritāti izvirzījuši ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādi, stabilas piegādes ķēdes, kā arī digitālas un drošas rūpniecības infrastruktūras nodrošināšanu.

Sarunās ar vadītājiem noskaidrojām trīs galvenās tendences, kas turpmākos gados veidos ražošanas nozares nākotni.

Paaugstināti riski

Pēdējie gadi ir parādījuši, ka mēs neko nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Papildu pastāvīgiem piegādes ķēžu traucējumiem, tagad pastāv bažas par inflāciju un enerģētikas nozari. Ikviens vadītājs uzskata, ka ir grūti prognozēt rezultātus, un tas attur no ieguldījumu veikšanas. Pārmaiņas ir kļuvušas par jauno normu. Digitālā sadarbība varētu būt panākumu atslēga, jo tā ļauj visām uzņēmuma struktūrvienībām strādāt kopā, lai izpildītu klientiem dotos solījumus, vienlaikus nodrošinot komunikāciju un produkcijas izstrādi vienā drošā digitālā platformā.

Digitalizācija

Digitalizācija ietekmē visas nozares. Ražošanas sektorā digitalizācija var uzlabot tirgus izpratni un uzņēmumu spēju reaģēt. Produkcijas izstrādei ir jākļūst digitālai un jāpāriet uz mākoņtehnoloģijām, lai varētu veiksmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos. Digitalizētas uzņēmējdarbības divas būtiskās priekšrocības ir vieda risku pārvaldība un procesu uzlabošana.

Tomēr mūsu pētījumā tika noskaidrots, ka tikai 65% Ziemeļvalstu rūpniecības uzņēmumu ir izvirzījuši skaidrus digitalizācijas mērķus un noteikuši tos par uzņēmuma prioritāti. Pirms digitalizācijas iniciatīvu uzsākšanas, ir ārkārtīgi svarīgi atrast vājākos posmus esošajos procesos. Tas, savukārt, atvieglo uz datiem balstītu stratēģisku lēmumu pieņemšanu, palielina piegādes ātrumu un uzticamību, kā arī ļauj izstrādāt jaunus biznesa modeļus. Tas ļauj rūpniecības uzņēmumiem palielināt ieņēmumus un nodrošināt klientiem progresīvus risinājumus.

Ilgtspējība

Ilgtspējība pakāpeniski kļūst par būtisku uzņēmējdarbības aspektu ražošanas nozarē. Ir nepieciešami ieguldījumi un pastāvīgs darbs. Ilgtspējība attiecas ne tikai uz vidi, tā ietver arī ekonomisko, sociālo un uzņēmējdarbības ilgtspējību.

Izmaiņas ES tiesību aktos un patērētāju rīcība rada spiedienu uz rūpniecības uzņēmumiem.

Tā vietā, lai produkciju pārdotu, daudzi mūsu Ziemeļvalstu klienti ir sākuši attīstīt jaunus biznesa modeļus, piemēram, produkcijas iznomāšanu. Tas nodrošina ilgtermiņa attiecības ar klientiem un labāku uzņēmuma rentabilitāti. Izmantosim pārmaiņas un globālo nenoteiktību savā labā un pārveidosim savus uzņēmumus tā, lai tie spētu pielāgoties un būtu gatavi nākotnei. Šajā spēlē uzvarēs tie, kam ir digitāli rīki, digitāli datu procesi un dzīvotspējīgas biznesa stratēģijas.

Uzņēmuma “Kairos Future” padziļinātajā pētījumā skaidrots, kādi izaicinājumi un iespējas sagaida rūpniecības uzņēmumus. Balstoties uz “PLM Group” pieredzi, mēs piedāvājam piecus ieteikumus, kā vadītāji un organizācijas var sagatavoties nākotnei un kā veidot rūpniecības uzņēmumu biznesa modeļus.

Ražošanas nākotne

Uzziniet, kā digitalizācija un ilgtspējība mainīs rūpniecības uzņēmumu modeļus līdz 2030. gadam.

Viedā rūpniecība (Industry 4.0) Ziemeļvalstīs ir būtiska – nozares digitalizācija ir nozīmīga!

Rūpniecības procesu plānošana un racionalizēšana ar digitalizācijas palīdzību rūpniecības uzņēmumiem nodrošina augstāku produktivitāti, kvalitāti un rentabilitāti.

Mākonī balstītas inovāciju platformas mērķis ir apvienot cilvēkus, rīkus un produkcijas datus vienuviet. Jums vairāk nav jāmeklē un jāsadala dati, lai tie būtu pareizajā formātā un atbilstu konstrukcijas jaunākajai iterācijai. Dati ir Industry 4.0 stūrakmens un viens no galvenajiem mūsdienu uzņēmējdarbības sākumpunktiem.

Failiem, kas atrodas mākonī, t. i., drošos serveros, var piekļūt dažādi cilvēki neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Piekļuve ir ierobežota atbilstoši personas lomai, turklāt visas izmaiņas ir izsekojamas. Integrētā drošība nodrošina gan jūsu, gan jūsu klientu darba un IP drošību.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!