Kā līdz 2030. gadam pielāgot rūpniecības uzņēmumu biznesa modeļus

Enerģijas cenas, augstā inflācija un piegādes ķēžu izaicinājumi šobrīd rūpniecības uzņēmumiem sagādā lielas galvassāpes. Sadarbībā ar Zviedrijas konsultāciju uzņēmumu “Kairos Future” mēs jautājām Ziemeļvalstu rūpniecības uzņēmumu vadītājiem, kā viņiem klājas. Kā pielāgot rūpniecības uzņēmumu biznesa modeļus, lai tie varētu labāk sagatavoties nākotnei.

Ņemot vērā pašreizējās globālās problēmas, ir grūti ieguldīt inovācijās, vienlaikus saglabājot veselīgu rentabilitāti. Neefektīvas piegādes ķēdes un pastāvīgi mainīgā tirgus vide daudziem Ziemeļvalstu uzņēmumiem rada grūtības. Savlaicīgu lēmumu pieņemšana ir būtiska aizvien pieaugošās konkurences apstākļos. Lai gan reakcija bieži vien ir lēna un tiek veikta dārga restrukturēšana, galu galā samazinās peļņa un konkurētspēja. Pašlaik daudzi vadītāji par prioritāti izvirzījuši ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādi, stabilas piegādes ķēdes, kā arī digitālas un drošas infrastruktūras nodrošināšanu.

Sarunās ar vadītājiem noskaidrojām trīs galvenās tendences, kas turpmākajos gados veidos ražošanas nozares nākotni.

Paaugstināti riski

Pēdējie gadi ir parādījuši, ka mēs neko nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Papildus pastāvīgiem piegādes ķēžu traucējumiem, tagad pastāv bažas par inflāciju un enerģētikas nozari. Ikviens vadītājs uzskata, ka ir grūti prognozēt rezultātus, un tas, savukārt, attur no ieguldījumu veikšanas. Pārmaiņas ir kļuvušas par jauno normu. Spēja pielāgoties ir panākumu atslēga, jo tā ļauj visām uzņēmuma nodaļām strādāt kopā, lai izpildītu klientiem dotos solījumus, vienlaikus nodrošinot komunikāciju un produkcijas izstrādi vienā digitālā un drošā platformā.

Digitalizācija

Digitalizācija ietekmē visas ekonomikas nozares. Ražošanas sektorā digitalizācija var uzlabot tirgus izpratni un uzņēmumu spēju reaģēt. Produkcijas izstrādei ir jākļūst digitālai un jāpāriet uz mākoņtehnoloģijām, lai varētu veiksmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos. Digitalizētas uzņēmējdarbības divas būtiskās priekšrocības ir vieda risku pārvaldība un procesu uzlabošana.

Taču mūsu pētījumā tika noskaidrots, ka tikai 65 % Ziemeļvalstu rūpniecības uzņēmumu ir izvirzījuši skaidrus digitalizācijas mērķus un norādījuši to kā uzņēmuma prioritāti.

Pirms digitalizācijas procesa uzsākšanas ir ļoti svarīgi atrast vājākos posmus jūsu pašreizējās procedūrās. Tas, savukārt, atvieglo uz datiem balstītu stratēģisku lēmumu pieņemšanu, palielina piegādes ātrumu un uzticamību, kā arī jaunu biznesa modeļu izstrādi. Tas viss ļauj rūpniecības uzņēmumam palielināt ieņēmumus un nodrošināt klientiem progresīvus risinājumus.

Ilgtspējība

Ilgtspējība pakāpeniski kļūst par būtisku uzņēmējdarbības aspektu ražošanas nozarē. Ir nepieciešami gan ieguldījumi, gan pastāvīgs darbs. Ilgtspējība attiecas ne tikai uz vidi, tā ietver arī ekonomisko, sociālo un uzņēmējdarbības ilgtspējību.

Izmaiņas ES tiesību aktos un patērētāju rīcība rada spiedienu uz rūpniecības uzņēmumiem.

Tā vietā, lai pārdotu produkciju, daudzi mūsu klienti Ziemeļvalstīs ir uzsākuši jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, piemēram, produkcijas nomu, kas garantē ilgtermiņa attiecības ar klientiem un labāku uzņēmuma rentabilitāti. Izmantosim pārmaiņas un globālo nenoteiktību savā labā, veidojot savus uzņēmumus tā, lai tie varētu pielāgoties un sagatavoties nākotnei. Šajā spēlē uzvarēs tie, kuriem ir digitālās palīdzības rīki un dzīvotspējīgas uzņēmējdarbības stratēģijas.

Uzņēmuma “Kairos Future” padziļinātajā pētījumā tika izskaidrots, kādi izaicinājumi un iespējas sagaida rūpniecības uzņēmumus. Ņemot vērā PLM Group pieredzi, mēs piedāvājam piecus ieteikumus par to, kā vadītāji un organizācijas var sagatavoties nākotnei.

Ražošanas nākotne

Uzziniet, kā digitalizācija un ilgtspējība pielāgos rūpniecības uzņēmumu modeļus līdz 2030. gadam.

Rūpniecība Latvijai ir svarīga — nozares digitalizācija ir būtiska

Ražošanas procesu plānošana un racionalizēšana ar digitalizācijas palīdzību nodrošina rūpniecības uzņēmumam augstāku produktivitāti, kvalitāti un rentabilitāti.

Mākonī balstītas inovāciju platformas mērķis ir apvienot cilvēkus, rīkus un produkcijas datus vienā vietā. Jums vairs nav jāmeklē un jāsadala dati, lai tie būtu pareizajā formātā un atbilstu konstrukcijas jaunākajai iterācijai. Dati ir Industry 4.0 stūrakmens un viena no galvenajām mūsdienu uzņēmējdarbības sākuma vietām.

3DEXPERIENCE mākoņa platforma apkopo un sakārto produkcijas datus. Datus var arī koplietot starp vairākiem departamentiem, novērtēt un izmantot, lai uzlabotu produkcijas izstrādes procesu. Ne tikai produkcijas radīšana, bet arī visa uzņēmuma mijiedarbība ar partneriem, patērētājiem, kā arī vienam ar otru kļūst viedāka un efektīvāka.

Failiem, kas atrodas mākonī, t. i., drošos serveros, var piekļūt dažādi cilvēki neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Piekļuve ir ierobežota atkarībā no konkrētās personas lomas, turklāt visas izmaiņas ir izsekojamas. Integrētā drošība nodrošina gan jūsu, gan jūsu klientu darba un IP drošību.