Kā īstenot veiksmīgu uzņēmuma pārveidi

Mēs palīdzam izmantot piemērotu tehnoloģiju, lai pārveidotu jūsu uzņēmumu un nodrošinātu pilnīgu digitālo sistēmu jūsu uzņēmumā ar mākoņrisinājumiem.

Izmantojot konsultatīvo modeli, lai gūtu panākumus uzņēmuma pārveidē, mēs varam nodrošināt vislabāko rezultātu jūsu lēmumiem. Kas ir domāts ar uzņēmuma pārveidi? Kopumā tas nozīmē procesu digitalizāciju un visu jūsu uzņēmuma daļu apvienošanu. Ikdienā tas nozīmē labāku izmaiņu kontroli un efektīvāku komunikāciju starp nodaļām.

Īsumā – uzņēmuma pārveide nozīmē būtisku izmaiņu veikšanu jūsu organizācijas un uzņēmējdarbības vadīšanā, izmantojot tehnoloģiju to uzlabošanai un optimizēšanai.

Process, ko izmantojam uzņēmuma pārveidošanai, ir konsultatīvs modelis, ko izstrādājis Dassault Systèmes, un šis modelis ļauj mums samazināt procesa un iznākuma riskus klientam. Covid krīzes rezultātā visi uzņēmumu vadītāji vēlas lielāku pielāgojamību un noturību savā organizācijā — viņi saprot, ka uzņēmuma pārveidei ir jānotiek tagad. Mainīt esošu un strādājošu sistēmu nekad nav viegls lēmums, taču izmaiņas ir jāveic, un tiem, kas tās vada, ir nepieciešams gūt panākumus.

Laba sagatavošanās un reālistisks laika grafiks ir galvenie panākumu faktori tādos lielos projektos kā uzņēmuma pārveide. PLM Group rīcībā ir rūpīgi pārbaudīts un izplānots novērtēšanas process, kas apraksta jūsu uzņēmuma pārveides rezultātus daudzus gadus nākotnē. Samazinot riskus un sniedzot skaidru priekšstatu, mēs varam palīdzēt vadītājiem justies drošiem, kad viņi pieņem galīgo lēmumu.   

Pārveidei nepieciešamie digitālie rīki

Saskaņā ar Paskāla Montrošera (Pascale Montrocher) no Dassault Systèmes teikto, organizācijas ir ieviesušas daudzus tiešsaistes digitālos rīkus, lai pandēmijas laikā spētu saglabāt kaut daļu no savas uzņēmējdarbības. Mēs piedāvājam jums risinājumu un tā rezultāta rūpīgu novērtējumu jūsu uzņēmumam, tādējādi novēršot lielos riskus, kas ir saistīti ar jaunās sistēmas ieviešanu.

Novērtējums ir balstīts uz mūsu ilgstošo pieredzi nozarē – mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze programmatūras un procesu jomā saistībā ar CAD un PDM izmantošanu. Mūsu darba mērķis ir nodrošināt saviem klientiem vislabāko, rezultātos balstīto materiālu, pirms organizācijas pieņem lēmumu reāli mainīt uzņēmumu.

Mūsu konsultanti kopā ar jums nosaka sasniedzamos mērķus, lai padarītu jūsu uzņēmumu pielāgojamāku, izturīgāku un ilgtspējīgāku. Mēs noteiksim precīzus uzdevumus šo mērķu novērtēšanai, kā arī to sasniegšanai nepieciešamos starpposmus.

Vērtību virzīts process

Vislabākos rezultātus var sasniegt, uzdodot pareizos jautājumus. Tā ir teorija, kas ne vienmēr tiek īstenota praksē. Tāpēc Dassault Systèmes ir ieviesis uzņēmumu pārveides konsultatīvo modeli Value Engagement, kas atklāj klientu problēmu cēloņus un piedāvā labāko pieeju to risināšanai, uzdodot zondējošus, konsultatīvus jautājumus. Dassault Systèmes nodrošina plašas un padziļinātas zināšanas par nozari, ko sniedz pieredzējuši Value Engagement eksperti konkrētās jomās. PLM Group sadarbosies ar viņiem kā ar vietējiem ekspertiem, jo viņi ir tuvāk klientam un ir informēti par reģionālajām prasībām.

Value Engagement izskatās šādi:

The Process of Value Assessment - ka istenot veiksmigu uznemuma parveidi

Mēs saprotam, ka mūsu klientu pieredze, strādājot ar mums, nosaka mūsu attiecību kvalitāti. Tāpēc mēs izvēlamies konsultatīvu pieeju, izmantojot mākoņplatformas 3DEXPERIENCE jaudu un priekšrocības, lai izveidotu nevainojamu un pilnībā informētu darba vidi. Strādājot šajā platformā kopā ar mūsu risinājumu vadītājiem, klienta projekta komandas dalībnieki iegūst vērtīgu pieredzi savu sistēmu un procesu izmantošanā šajā platformā, sniedzot ieguldījumu projektā. Viņi var:

  • Sadarboties jebkurā laikā no jebkuras vietas ar PLM Group un Dassault Systèmes darbiniekiem privāti koplietojamās grupās
  • Darba gaitā ģenerēt vienotus ierakstus par sadarbību un lēmumiem
  • Apkopot vērtīgas idejas uzņēmuma vajadzību apstiprināšanas gaitā.

 Sarežģīto var padarīt vienkāršāku

Uzņēmumā PLM Group mēs jums palīdzēsim sarežģīto padarīt vienkāršāku, lai jūs varētu pieņemt pārdomātus lēmumus. Mūsu risinājumu vadītāji palīdzēs jums atrast piemērotos digitālos rīkus, kas atbilst jūsu uzņēmuma darbplūsmas procesiem, un platformai 3DEXPERIENCE.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums