Zero-Thickness jeb nulles biezums

Unable to create this feature because it would result in Zero-Thickness geometry” (Nav iespējams izpildīt šo funkciju, jo rezultātā tiks izveidota nulles biezuma ģeometrija) ir izplatīts kļūdas paziņojums ar kuru ir saskārušies gandrīz visi SOLIDWORKS lietotāji. Bet ko īsti darīt, kad parādās šis paziņojums?

SOLIDWORKS telpiska ķermeņa (Solid body) definīcija nosaka, ka katrai kantei jāpieguļ 2 saistītām virsmām, skatīt Att. 1., tas atšķir telpisku ķermeni no virsmas (Surface) ķermeņa.

Att. 1

Problēma rodas, kad ķermeņa kante robežojas ar četrām virsmām (sk. Att. 2.)

Att. 2

Šādā gadījumā Solidworks ģeometriju sadala divos atsevišķos ķermeņos un sapludināšanas funkcija Merge solids tiek automātiski atslēgta.

Bieži sastopama situācija, kad parādās Zero thicknes paziņojums, kad urbuma malas veido pieskari ar ķermeņa malu, skat. Att.3.

Att. 3

Ja šķēluma veidošana neizdodas, SOLIDWORKS parāda paziņojumu, ka nav iespējams izpildīt funkciju, jo rezultātā būs ģeometrija ar nulles biezumu, skat. Att.4.

Att. 4

Skaidrojums šim paziņojumam, ka programma, pie esošajiem uzstādījumiem, nespēj atrast risinājumu – vai materiāls ir jānoņem, vai jāpatur, vietā, kur urbums ir tengensiāli piesaistīts ķermeņa malai.

Protams, ir iespējams izveidot urbumu, kura mala saskaras ar ķermeņa malu. Tomēr šeit ir jāsaprot vai plāna materiāla daļa tiek saglabāta kā siena starp urbumu un virsmu vai tā ir jānoņem, urbuma veidošanas procesā.

Lai apietu Zero- thicknes ierobežojumu ir jāizvērtē, kāda gala ģeometrija ir nepieciešama un jāpielāgo CAD modelis.

Kā alternatīvu var izmantot opciju Merge bodies (sapludināt ķermeņus), kas izveidos no ģeometrijas divas vai vairākus atsevišķus vienumus, šī funkcionalitāte pieejama klāt liekošām funkcijām, kā piemēram,  Boss Extrude vai Sweep.

Ja tomēr ir nepieciešamība pēc šādas plānsienas ģeometrijas CAD modelī, tad kā alternatīvu var izveidot ģeometriju, kur ļoti plānu sieniņu start virsmām, minimālais biezums, kas tiek pieļauts ir 1/10000mm, attēla 5 gadījumā starp cilindriskā griezuma un ārējo malu.

Att. 5

Otra alternatīva parādīta attēlā 6, kur ģeometrijā tiek noņemta nulles biezuma zona izveidojot nelielu šķirbu.

Att. 6

Attēlā 7 parādīti vēl pāris gadījumi, kur izveidojusies nulles biezuma situācija.

Att. 7

 

Ja iepriekš apspriestie risinājumi nelīdz – sazinieties ar mūsu tehnisko atbalstu:

Sazināties